REGULAMIN HOTELOWY

REGULAMIN

SAJMINO FAMILY HOUSE

 

 

Dyrekcja Sajmino Family House będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkim naszych Gości.

 

1. Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Sajmino Family House w Kajkowie przy ul. Michała Kajki 6 oraz stanowi integralną część umowy zawartej przez dokonanie rezerwacji, a także przez zapłatę zaliczki lub całej opłaty za pobyt w Sajmino Family House. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Sajmino Family House.

2. Doba noclegowa i cisza nocna

 1. Pokój w naszym obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Jeśli gość nie określił czasu pobytu dokonują rezerwacji pokoju przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Obiekt ponadto zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu Gościa w sytuacji braku uprzedniego dokonania zapłaty całości należności za dotychczasowy pobyt w Obiekcie.
 4. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

3. Rezerwacje i meldunki

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby nie zameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu Gościa opłaty za cały okres pobytu.

4. Usługi świadczone przez Sajmino Family House

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące jakości usług Gość powinien zgłaszać do Recepcji, co umożliwi pracownikom Obiektu jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań oraz poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Sajmino Family House ma obowiązek zapewnić Gościowi:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Obiekcie,
  • sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi on takie życzenie, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić istotne niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie Gościa Obiekt dodatkowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w Obiekcie.

5. Odpowiedzialność Obiektu

 1. Sajmino Family Hause ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług Gości w zakresie określonym przepisami art.846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do przechowania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów zajmujących zbyt dużo miejsca.

6. Odpowiedzialność Gości

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną z wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty płatniczej Gościa lub depozytu gotówkowego pobranego przez Obiekt podczas meldowania Gościa, za wyrządzone szkody przy jego wymeldowaniu lub po jego wyjeździe.
 2. Dzieci w wieku poniżej 12 lat powinni znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów rewitalizacji w kwocie 500 PLN.

 7. Bezpieczeństwo

 1. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpozarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju noclegowego. Powyższe nie dotyczy ładowarek telefonów i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. W częściach publicznych budynku noclegowego obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palenie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

8. Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju noclegowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty prze okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

Dyrekcja Sajmino Family House